Kommunen avvecklar de privata familjerådgivarna: ”Vi vill få större kontroll”

Antalet samtal till de privata familjerådgivarna i Varberg har de senaste åren varit flest i hela Sverige. Varför det ser ut så vet varken tjänstemännen eller politikerna i kommunen - men faktum är att det kostat pengar.
Nu tas verksamheten tillbaka i kommunal regi.