Klartecken – så ska Apelviken bli norra Europas surfparadis nummer ett

Nu är det klart – området vid Apelviken kommer att byta skepnad. Detta sedan detaljplanen efter en lång rättslig strid nu vinner laga kraft.