Kjell-Erik Karlsson: Gör Hästhagabergen till reservat!

Ta chansen och gör Hästhagabergen till naturreservat! Den uppmaningen skickar Kjell-Erik Karlsson till politikerna i Varberg.