Jobben i första rummet när Campus Varberg fyllde jämnt

När politiker, rektorer och representanter från näringslivet firade Campus Varbergs 20-årsjubileum var det mycket tal om kompetensbristen i landet. Önskemål fanns, från både gäster och talare, om att det ska finnas fler utbildningar i framtiden som är skräddarsydda för näringslivets behov.