Jägarna går miste om älgjakten i Viske – för första gången

Bristen på älg är inte bara en trend i länet utan riket i stort. I Viske älgskötselområde har det gått så långt att man valt att ställa in årets jakt. Beslutet drabbar 66 jaktlag.
– Älgstammen är skör, säger Owe Johansson från Veddige.