Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar kritik mot Varbergs kommun för personalsituationen på ett LSS-boende i Himle.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar kritik mot Varbergs kommun för personalsituationen på ett LSS-boende i kommunen. Bild: Stina Stjernkvist/TT

IVO kritiserar LSS-boende i Varberg: ”Saknas utdrag ur belastningsregister”

Personalen på gruppbostaden i Varbergs kommun är inte tillräckligt kompetent. Dessutom har inte arbetsgivaren gjort ordentliga kontroller av de anställdas belastningsregister. Det menar Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som nu kräver åtgärder från kommunen.

ANNONS
LocationVarberg|
|

Det var under förra året som IVO gjorde ett besök till boendet och pratade med barn och personal på plats. Flera brister uppmärksammades. Exempelvis har det inte gjorts kontroller i polisens belastningsregister för alla i personalstyrkan.

”I tillsynen har framkommit att utdrag ur belastningsregister var över ett år gamla vid tiden för anställningen för flera anställda. För några anställda saknas anställningsavtal och/eller utdrag ur belastningsregister,” skriver IVO.

Det ska också finnas brister på boendet vad gäller personalens kompetens. Olika personer har jobbat på olika vis med samma barn och vissa av barnen har inte fått den hjälp de behöver.

En ur bemanningspoolen fick ge medicin

Under sommaren blev det enligt IVO tydligt att kompetensen brast, då det vid åtminstone ett tillfälle helt saknades personal med behörighet att ge medicin.

ANNONS

”Lösningen blev att en personal från bemanningspoolen i kommunen, som hade en generell delegering, kom till boendet och gav medicin till samtliga barn,” skriver IVO.

Syftet var att säkra omgivningen för barnen. Men man har inte gjort en riskbedömning tidigare. Man får inte låsa utan att göra det.

Personalen ska även ha begränsat barnens frihet mer än nödvändigt, genom att låsa grindar, skåp, toalettdörrar och kök. IVO upplever att det varit oklart huruvida det funnits samtycke från barnen och nämner att sådana åtgärder kan vara nödvändiga men att det i så fall ska vara tydligt att det är för att hjälpa barnen. Inte för att kompensera för brister i bemanning, kompetens eller lokaler.

IVO tycker även att Socialnämnden brustit i rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah, då det funnits osäkerhet bland personalen om vad de är skyldiga att göra och hur de ska gå till väga vid en anmälan.

”Varit fokus på kompetensen”

Johnny Telkkonen, som är chef för socialförvaltningens funktionsstöd, säger att bristerna som IVO lyfter har blivit åtgärdade sedan myndigheten var på besök.

– Det har rekryterats ny personal den senaste tiden och det har varit fokus på kompetensen. Därför har den sammanlagda kompetensen ökat, säger han.

Personalen på boendet ska också ha utbildats inom alternativ kommunikation och fått ökade kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– Det har enhetschefen jobbat stenhårt på. Utöver det har även stödpedagogen haft utökad tid på boendet, säger Johnny Telkkonen.

ANNONS

Gjorda utdrag blev inte registrerade

Att det saknats utdrag ur belastningsregister och anställningsavtal handlar enligt avdelningschefen om administrationsfel.

– Man har gjort utdrag ur belastningsregistret. Sedan har det inte blivit registrerat i personalsystemet. Efter det här har vi sett över rutinerna och det ska inte inträffa igen, säger han.

Johnny Telkkonen medger också att kommunen brustit vad gäller låsta dörrar och skåp på boendet.

– Syftet var att säkra omgivningen för barnen. Men man har inte gjort en riskbedömning tidigare. Man får inte låsa utan att göra det. Nu är riksbedömningarna genomförda, säger han.

Även informationen som går ut till medarbetarna om hur man går till väga med lex Sarah ska enligt Johnny Telkkonen ha förbättrats.

Kommunen har fram till början av maj på sig att presentera förbättringarna för IVO. Om situationen inte bedöms vara åtgärdad kan myndigheten stänga boendet.

LÄS MER:LSS-boende i centrala Varberg läggs ned

LÄS MER:Förslaget: Gör om Fogdevägen till LSS-boende

LÄS MER:Kritik mot insatser för att hindra vårdskador

LÄS MER:Upprörda undersköterskor demonstrerade mot beslut

ANNONS