Istället för järnväg – bilväg: Så skissar kommunen nya Mathilda Ranchs allé

Jörgens krök lever vidare under nytt namn. Kommunen skissar fem olika förslag på en ny bilväg – Mathilda Ranchs allé – omedelbart väster om Galleria Trädgården, där järnvägsspåret löper idag.