"Inte så kul att bada i avloppsvatten"

Efter att stora mängder avloppsvatten spolades ut från en pumpstation nära Tångaberg har många reagerat kritiskt - däribland Länsstyrelsen som menar att Vivab bör förhindra att detta händer igen.