Inköpsrunda för Västerports markarbeten avbruten

I slutet av april avslutades upphandlingen av markarbetena i Västerport men nu har hela processen avbrutits. Anledningen är domen i mark- och miljödomstolen som upphävde detaljplanen.