Ingen hjälp från Varbergs kommun när friskola letar lokal

Friskolan Nordic International School har fått okej att etablera sig i Varberg. Men när det handlar om att hitta lokal och mark så är det upp till skolan själv att ordna det - kommunen investerar enbart i de egna verksamheterna.