Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Inga planer på att bygga matlager i Varbergs kommun

En dryg vecka: Så länge räcker Varbergs kommuns livsmedelsreserver i händelse av en omfattande kris. Något nödförråd finns inte.
– Vår beredskap är för dålig och det är vi medvetna om, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M).
Men några planer på att börja hamstra livsmedel finns inte.

Den så kallade ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden också har det under en krissituation. Men när det gäller matförsörjningen är det långt ifrån alla kommuner som skulle kunna fullgöra sina förpliktelser.

I en undersökning som Livsmedelsverket genomförde i höstas hade sex av tio kommuner beredskap för att kunna servera mat inom skola och omsorg även vid kris. Bland dem Varberg. Men kommunens förmåga är helt beroende av krisens omfattning. Det uppger förvaltningschef Johan Nilsson.

– Skulle varuleveranserna helt upphöra så har vi en del mat ute på kommunens kök, men de räcker inte till alla och inte hur länge som helst, säger Nilsson, och fortsätter:

– Om vi skulle förse särskilda boenden och yngre elever med mat så har vi en uthållighet på sju till tio dagar. Vi har en beredskap, men inget krisförråd med mat eller något sådant.

Inga planerade investeringar

Kommunen ser nu över sina mat- och varuleveranser och undersöker även möjligheten att få in avtal om krisleveranser i framtida upphandlingar.

– Men det förutsätter ju att någon kan leverera, konstaterar Johan Nilsson, och tillägger att tjänstemännens manöverutrymme är begränsat.

– Om det handlar om åtgärder på lång sikt, som kräver större resurser och större investeringar, då behöver politiken vara involverad.

Några stora satsningar kopplade till matförsörjningen är dock inte nära förestående. Det säger politikens högste företrädare i Varberg, kommunstyrelseordförande Ann-Charlotte Stenkil (M):

– Nej, vi har inte fattat några beslut om pengar till beredskapslager. Det är absolut frågor som är viktiga att ta upp, men det finns inte en sådan uppbyggnad på riksnivå heller.

”Vår beredskap är för dålig”

Förr fanns lager med livsmedel och andra förnödenheter i stora lager runtom i landet, men dessa avvecklades på 90-talet. Efter den senaste tidens turbulens – med pandemi och krigshot – har beslut dock fattats om att lagren åter ska byggas upp.

Men det kommer att ta tid. Det har landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) tidigare sagt till TT:

– Återuppbyggnaden av det civila totalförsvaret sjösattes 2021, under pandemin. 2025 ska det klara minst tre månader, och det byggs upp från en låg nivå.

Även inom Varbergs kommun har krismedvetenheten vuxit under den senaste tiden. Men också här återstår mycket arbete.

– Vår beredskap är för dålig och det är vi medvetna om. Det är något som vi har ringat in som viktigt att ta tag i, säger Ann-Charlotte Stenkil.

LÄS MER: Kriget i Ukraina skapar rekordstor omsättning för Varbergsföretaget

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här