Hotellbyggarna hoppfulla om att hotellplanerna kan besannas

Wästbygg delar kommunpolitikernas bild av att domen om detaljplanen i Västerport är otydlig. Jörgen Andersson, ordförande i anbud och investeringsutskottet på bolaget, säger till HN att domen är svårbedömd och menar att hoppet om att få bygga hotellet inte är ute.