Hot och våld – en del av skolpersonalens vardag

Upprepade dödshot, knytnävsslag, spott i ansiktet och sparkar. Varbergs lärare beskriver genom tillbudsrapporteringen en våldsam vardag.
– Det har varit en ökning av tillbud och det vi får till oss från våra medlemmar är att våld och hot går ner i åldrarna samtidigt som vi har ett svårt ekonomiskt läge med besparingar, säger Elina Burger, huvudskyddsombud på fackförbundet Sveriges Lärare i Varberg.