Hit flyttar socialförvaltningen när Stadshus C byggs om

Ännu fler av socialförvaltningens medarbetare blir grannar med Hajen. Kommunen har hittat evakueringslokaler inför ombyggnationen av Stadshus C i närheten av Cycleurope. Där redan stora delar av förvaltningen finns.