Hej Hyper ska öka kunskapen om diagnoser

”Varför kan jag inte vara som alla andra?” frågar sig karaktären M. Genom barnmusikalen ”Hej Hyper” vill Friends och Hjärnfonden skapa ett kunskapslyft kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.