Hamnen i Galtabäck snart utan vatten när muddring dröjer

Hamnen i Galtabäck är så grund att den nästan inte går att använda längre. En muddring som planerats i sju år har fortfarande inte kunnat göras. Ärendet ligger nu hos mark- och miljödomstolen.