"Halva Träslöv är en parkeringsplats"

Bilar parkerade på båda sidor av vägen och i en korsning har gjort att boende vid Träslövsvägen har tröttnat på trafiksituationen. Nu har kommunen vidtagit åtgärder.
– Det var inte okej att ta sig fram, säger Lennart Derle, trafikingenjör.