Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Här är platserna där tunnelbygget bullrar högst

Just nu är två områden i Varberg speciellt utsatta för buller från arbetet med Varbergstunneln. I år förändras det antalet. – Håll ut ett år till så blir det successivt bättre, säger Jesper Mårtensson på Trafikverket.

Trafikverket har pekat ut två områden i Varberg som är speciellt utsatta för buller – Järnvägsparken i centrum och Brearedsmossen. Under förra året var även ett område vid Lugnet, i närheten av väg 41 och Viskadalsbanan, utpekat som särskilt utsatt.

– De är de områden som är intensivast och i samband med borrningar och sprängningar låter det en hel del, säger Trafikverkets Jesper Mårtensson, som är ansvarig för avtal och tillstånd i projektet Varbergstunneln.

Tunnelarbetet i centrum har bullrat mest enligt Trafikverket

Det är främst i centrum och kring arbetet på Västra Vallgatan där överskridanden görs flera gånger varje månad. Från juli till och med december har Trafikverket noterat 21 överskridanden inom ramen för dispens. I november och december finns inget antal angivet utan i Trafikverkets sammanställning står det att mätvärden har överskridits kvällstid på vardagar och helger samt nattetid. Detta trots att det inte har förekommit något arbete under helgerna.

– Det är generellt så att vi överskrider trots att vi inte har någon produktion och då beror det på andra bullerkällor i staden, som till exempel, godstransporter och lastbilar, säger Jesper Mårtensson och fortsätter:

– Vid två tillfällen har några ivriga arbetare börjat för tidigt och då får vi påpeka vilka arbetstider vi har.

Evakuerad berättar hur hon upplever bullret från Varbergstunneln

I skrivande stund är det nio hushåll som har någon form av evakueringsboende på grund av bullret från arbetet med Varbergstunneln. En kvinna som bor i centrala Varberg har i perioder, totalt 3,5 månad, fått ett ersättningsboende av Trafikverket.

– Det är inte så roligt att bo på hotell. Jag trivs i min lägenhet som jag har köpt, säger kvinnan som vill vara anonym.

När är bullret som jobbigast?

– Hela tiden. Jag får dödsångest när de spränger och vill ringa mina nära och kära. Jag vet att de inte äventyrar min säkerhet eller mitt hus och en del tycker jag är sjåpig, men jag kan inte ändra mig.

Trafikverket har totalt fått in 18 bullerklagomål och sju stycken har inkommit till kommunen.

– Vi uppfattar att folk härdar ut och är tålmodiga. Varbergsborna biter ihop bra, säger Mårtensson och fortsätter:

– Vi har en dialog med hotell som Okens och Gästis om hur gästerna uppfattar det och de känner sig välinformerade.

Den evakuerade stadsbon upplever dock att det har varit rätt bökigt att få kontakt med Trafikverket. Under våren 2020 fick hon inget svar på sin ansökan om tillfälligt boende. Då vände kvinnan sig till kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning.

– Då hörde Trafikverket av sig och vi fick en bra mejlkontakt. I december hade jag på nytt svårt att få kontakt på grund av julledigheter. I nuläget har jag god kontakt med Trafikverket och ser fram emot att tunnelbygget blir klart för det kommer bli både fint och trivsamt för Varbergs innerstad.

Utsatta områden utökas

Under 2021 kommer Järnvägsparken och Brearedsmossen vara fortsatt bullerutsatta. Men ett område kommer att läggas till i den listan under hösten.

– Vi kommer göra ett arbete i Vareborg, där en vägport ska göras under järnvägen.

Läs mer: Vareborg vill ha ersättningsmark av kommunen för järnvägsspåret

Och de Varbergsbor som drömmer om en fridfull och bullerfri sommar kan sluta med det. Under förra sommaren tog projektet Varbergstunneln semester några veckor. Så blir dock inte fallet 2021.

– Arbeten kommer pågå under hela 2021 mer eller mindre och med oförändrad styrka under sommarhalvåret. Vi måste hålla tidplanen och målet är att påverka en så kort tid som möjligt.

Men det finns ett ljus i tunneln... (ursäkta uttrycket)

– 2022 blir det mindre buller. Då lämnar vi sprängningar och schaktning till viss mån, avslutar Jesper Mårtensson.

Så här mycket får Varbergstunneln bullra:

Projektet Varbergstunneln regleras av en miljödom avseende vattenverksamhet och arbeten i anslutning till Natura 2000-områden. Utöver de riktvärden som gäller enligt miljödomen har ett antal dispenser för bulleröverskridanden meddelats för vissa delområden och tidsperioder, i enlighet med domen. För de områden där dispens meddelats medges alltså ett visst överskridande av domens riktvärden under vissa tider.

Källa: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen på Varbergs kommun

Fler nyheter om Varberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här