Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/6

Här är Didings nya planer vid stenbrottet

Nu skrivs nästa kapitel i historien om Lasse Didings omtvistade mur på Platsarna. I en ny ansökan till bygglovsnämnden beskriver han sina planer för kvarteret – och inkluderar en särskild kulturhistorisk utredning till stöd för sin sak.

Historien om Lasse Didings murbygge vid stenbrottet går nu in i nästa fas. Det hittillsvarande förloppet är väl genomtröskat: Diding skulle bygga en mur längs klippkanten vid stenbrottet, men muren blev delvis en balkong – och dessutom utanför hans egen mark – så det blev bakläxa från byggnadsnämnden och hot om straffavgift om balkongen/muren inte försvann.

Fastighetsägaren och Varbergsprofilen har nu laddat om och skickat in en ny ansökan till byggnadsnämnden.

Diding konstaterar att myndigheterna beslutat att han måste riva den existerande muren/balkongen. Han beskriver kort bakgrunden till det hela i sin ansökan: ”Resultatet blev den mur som på grund av en rad välkända missförstånd i denna stund fortfarande står på klipporna, men som på grund av att den inte följde bygglovets bokstav nu beordrats att rivas. Mest iögonfallande har den utskjutande delen, den så kallade balkongen varit, men den beordrade rivningen gäller alltså av formella skäl hela muren”, skriver Diding.

Men Diding vill behålla de delar av muren som inte sticker ut utanför klippkanten. Däremot ska han enligt ansökan riva själva ”balkongen” och ersätta den med en mur som även längs denna bit löper längs klippkanten. Den nya muren ska harmoniera bättre med omgivningarna och, som Diding uttrycker det, bli det ”bästa möjliga för detta för staden Varberg så viktiga skyltfönster”.

Diding har därför tagit hjälp av de kulturhistoriska experterna på Kulturmiljö Halland för att göra en särskild utredning av hur muren bör utformas.

Kulturmiljö Halland konstaterar i sitt yttrande att det finns fastighetsgränser, detaljplaner och bygglov att ta hänsyn till och att deras yttrande bara gäller kulturmiljöaspekterna.

Antikvarien landar i sina rekommendationer i att muren, om den byggs till klippkanten, bör putsas med ofärgad spritputs för att ge en levande yta som snabbt får upp en patina. Antikvarien föreslår också att: ”Muren kan krönas av en överliggare av råhuggen natursten. Ett annat alternativ kan vara att plantera ovansidan med sedum och annan växtlighet likt muren Jungmannen 4” (tomten intill).

Diding konstaterar i sin ansökan att muren delvis kommer att ligga utanför hans egen tomt i stället på kommunens mark.

”[...] vilket heller inte bedöms vara något hinder då kommunen i underhandskontakter visat sig positiva till en sådan lösning och villiga att låta mig arrendera marken förutsatt att också byggnadsnämnden ställer sig positiva till den föreslagna muren”, skriver Diding i ansökan.

Diding ber också att få komma i kontakt med aktuell handläggare på stadsbyggnadskontoret så tidigt som möjligt i processen. ”Då ärendet redan väckt intresse i lokalpressen, så tror jag att det är på många sätt extra viktigt att undvika onödiga missförstånd”, skriver han.

Muren ingår i en större plan som Diding har för kvarteret. Fastigheterna Jungmannen 4 och Jungmannen 1 ska nämligen omvandlas till ”ett sammanhängande kulturreservat för skrivande gäster i Varbergs kommun”, heter det i ansökan.

Diding inväntar nu byggnadsnämndens svar för att kunna skrida till verket.

– Jag hoppas att byggnadsnämnden läser min ansökan ordentligt och att vi kan vara överens om att detta blir bra, säger han till HN.

Enligt Diding behöver han inte betala några viten för att han inte rivit den nuvarande muren/balkongen så länge bygglovsprocessen pågår.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här