Grannar protesterar mot nytt förslag på detaljplan för PS-gymnasiet

Aulan fylldes av grannar till PS-gymnasiet när kommunen höll samrådsmöte för det nya detaljplaneförslaget för skolområdet. Många var emot förslaget som tillåter fyravåningshus och hela idén att skolan ska växa på samma område.