Göteborgsföretag levererar mat till personer med hemtjänst

Den som har hemtjänst i Varberg och inte klarar av att handla själv får nu beställa kyld mat och varor digitalt från Citybutikerna i Göteborg. Ingen Varbergsbutik var intresserad av att lägga något anbud.