Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Gamlebyskolans framtid – ny ägare och bostäder

Gamlebyskolan sjunger på sista versen men politikerna säger sig ha vilja att bevara den. Fastighetschefen efterlyser beslut och kan få gehör nu i sommar.

Gamlebyskolan ser minst sagt skruttig ut nuförtiden. Huset stod färdigt 1884 och användes då som folkskola. I dag används huset av stadsbyggnadskontoret.

Fastighetsägare bjuds in hit – till en av centrums sjabbigaste kåkar – när de ska tala med kommunens tjänstemän om bygglov, detaljplaner och viten för illa skötta fastigheter. Det är en ironi som även kommunalrådet Ann-Charlotte Stenkil (M) noterat:

– Många har roligt åt att just stadsbyggnadskontoret har kontor där, i ett hus som man nästan kan se in i genom fasaden, säger hon.

Gamlebyskolan – ett korthus

Men är det så illa som det ser ut? Ja. Fastighetschef Katarina Lindh på serviceförvaltningen beskriver Gamlebyskolan som ett korthus.

– Ska den vara i bruk längre fram måste vi ta ett helhetstag. Det mesta pekar på att den i princip behöver monteras ner och monteras upp igen. Vi gjorde en del åtgärder, bland annat med ventilationen, när stadsbyggnadskontoret flyttade in. Det var åtgärder med en användningshorisont fram till 2023. Vi har indikerat att man måste göra något med den om man vill behålla den efter det.

Hur akut är det?

– I den mån det dyker upp problem löser vi dem. Akut är för mig när man evakuerar och gör något direkt i morgon. Vi har en plan för den och som jag ser det är planen att den står till 2023. Skulle det bli 2024 är inte det heller någon panik.

Hur kan det ha blivit så här illa?

– Det hade inte hjälpt om vi gjort iordning fasaden ena året och taket det andra. Man måste ta det stora greppet någon gång, och det är inte gjort med Gamlebyskolan. Samtidigt – ett hus kan vara ruckligt men två år senare totalrenoverat. Någon måste bara ta beslutet om att lägga pengarna som krävs.

– Det är jättetråkigt att den ser ut som den gör men det blir ju samtidigt en signal till politikerna att de behöver ta ett beslut, säger Katarina Lindh.

"En riktig arbetshäst"

Byggnadens dåliga skick har varit känt av kommunstyrelsen i flera år. Ändå har inget beslut om stor renovering tagits. Varför?

– Vi har behövt den och den har också använts hela tiden, när vi renoverat Flickskolan och Stadshus A i två omgångar. Den har varit en riktig arbetshäst och fått hjälpa till med alla möjliga behov, säger Ann-Charlotte Stenkil (M).

Gamlebyskolan kan säljas

Men nu visar det sig att ett beslut som stakar ut Gamlebyskolans framtid kan vara på väg i sommar. Ann-Charlotte Stenkil säger att hon vill fatta beslut om att markanvisa (sälja) Gamlebyskolan och dess p-plats omgående. Köparen skulle få uppdraget att bygga om huset till bostäder – med en bevarad exteriör, samt att bygga bostäder på parkeringsplatsen.

– Jag hade hoppats att vi kunde fatta ett sådant beslut före sommaren, ja, så fort som möjligt. Men vi ville inte blåsa av kontorsplanerna för Gamlebyskolan helt innan vi visste mer om kapaciteten i Stadshus C. Det gör vi nu och då går det att fatta beslut. Tjänstemännen ska bara hinna skriva fram beslutsförslaget, och blir det inte före sommaren blir det strax efter semestrarna.

Utsidan ska bevaras

HN har frågat partierna i fullmäktige vad de vill med Gamlebyskolan och alla som svarat säger att prioritet ett är att byggnaden bevaras, i alla fall exteriört, och används. Någon fullkomlig uppslutning bakom Moderaternas linje idé finns inte.

Liberalerna föredrar ett kommunalt ägande framför privat men stänger inte dörren för en försäljning. Centerpartiet kan tänka sig försäljning eller fortsatt kommunalt ägande, möjligtvis genom Varbergs Bostads AB.

Socialdemokraternas kommunalråd Jana Nilsson säger att utgångspunkten är ett bevarande men att innehållet och ägandet är en öppen fråga: bostäder, kontor, kommunen, Varbergs Bostads AB, en privat fastighetsägare...

– Det viktiga är att inte hamna samma läge som med Caprinusfastigheten. Gamlebyskolan ska renoveras och användas, det är vår tydliga inriktning, säger han.

FAKTA: Kommunhusen

Stadshus A: Gamla läroverket, mellan Östra Långgatan, Eskilsgatan, Östra Vallgatan och Engelbrektsgatan

Stadshus B: Gamla flickskolan, mellan Östra Långgatan, Eskilsgatan, Drottninggatan och Engelbrektsgatan

Stadshus C: Gula tegelhuset, mellan Östra Långgatan, Norrgatan, Drottninggatan och Esplanaden. Till detta kommunhus adderas också snart huset på Drottninggatan 9 som Varbergs Fastighets AB nyligen köpt. Detta köp i kombination med ombyggnationer inne i Stadshus C ska enligt Stenkil råda bot på bristen på kontorsarbetsplatser.

FRÅGA: Vilken framtid vill ditt parti ge Gamlebyskolan?

C: "Vad gäller Gamlebyskolans framtid så är vår utgångspunkt att byggnaden ska bevaras exteriört och användas även i framtiden. Vad den ska innehålla är däremot en öppen fråga, det kan vara kontor, bostäder eller samlingslokaler. På parkeringsytan bör det byggas ett lite större flerbostadshus eventuellt i kombination med kontorslokaler och med garage undertill. Det skulle också varit lämpligt om det var en träbyggnad, dels för att korrespondera med skolan, dels för att spegla vår kommande träbyggnadsstrategi."

L: "Vi vill att Gamlebyskolan bevaras. Det är vår utgångspunkt. När det gäller användning har vi inte tagit ställning än. Renovering och bevarande värden måste först beaktas för att se vad som är möjligt."

V: "Vänsterpartiet har inte diskuterat vad Gamlebyskolan ska användas till men det är av största vikt att byggnaden bevaras i sin helhet, vilket är i enlighet med det kulturhistoriska underlag som byggnadsnämnden har godkänt. Byggnaden ska ägas av kommunen eller dess bolag beroende på vad den ska användas till. Det är av största vikt att nödvändiga åtgärder vidtas så att inte Gamlebyskolan inte går samma öde tillmötes som andra byggnader av stort kulturhistoriskt värde."

LÄS MER: Hyreshus blir bricka i spelet om nytt kommunhus

LÄS MER: Trots karusell – nytt kommunhus skyndar långsamt

Fler nyheter om Varberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här