Gamla Varberg: Brister i kommunens överklagan om Västerport

Hembygdsföreningen Gamla Varberg tycker inte att kommunens överklagan av Västerport håller. Föreningen kritiserar kommunen för bristande kompetens vad gäller kunskap om kulturmiljö.