Gamla bankhuset förfaller – många turer när bygglov överklagas

Det gamla bankhuset i Träslövsläge har hamnat i en snurr av bygglov och överklaganden. Ägarens dröm om ett hus att bo i har än så länge bara resulterat i en förfallen tomt.