Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Galtabäcks hamn behöver muddras för 2,8 miljoner kronor

Galtabäcks hamn behöver muddras. Kommunen och båtklubben är överens men än är det inte klart.
– Riktigt glad kan man inte vara förrän mudderverket är på plats, säger Ralf Larsson, ordförande i båtföreningen.

Sedan 2016 har Galtabäcks båtförening, som har 125 medlemmar, försökt väcka frågan hos kommunen om att få till stånd en muddring av hamnen. Galtabäcken mynnar ut i anslutning till hamnen och sediment har lagrats på genom åren. För närvarande beräknar Ralf Larsson att djupet i hamnbassängen är cirka 50 centimeter.

– Det är inte en chans att mer djupgående båtar med köl kan ta sig in där. Det gör att vi riskerar att förlora medlemmar, säger han.

Nu har båtklubben fått gehör. Kostnaden för muddringen ligger på 2,8 miljoner kronor och förslaget från kommunens tjänstemän var först att klubben skulle stå för hela kostnaden men nu har parterna landat i att båtklubben ska stå för en miljon.

Finansieras via arrende

Båtklubbens del ska finansieras genom förhöjd arrendeavgift och betalas av på tio år. Klubben har tidigare ett liknande avtal med kommunen som är markägare. Meningen är att förslaget ska undertecknas av båtklubben i veckan.

– Jag är jätteglad över att vi kommit överens eftersom muddring är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva hamnverksamhet. En hamn utan vatten är inte mycket värd. Det ser lovande ut, bara vi kommer till skott. Riktigt glad kan man inte vara förrän mudderverket är på plats, säger Ralf Larsson.

Förslaget måste sedan klubbas igenom politiskt och dessutom ska ärendet avgöras i mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen har i samråd om vattenverksamhet för tillståndsansökan lämnat synpunkter och pekar på viktiga punkter. Bland annat anser man att påverkan på fisk- och djurliv måste undersökas och förekomsten av föroreningar i sediment på havsbotten.

Hänsyn till kulturmiljön

Länsstyrelsen tar också upp vikten av att bevara kulturområdet kring Galtabäcks gamla hamn som anses ha legat norr om den nuvarande hamnen i viken Lerjan. Så sent som på 1600-talet vittnade kartor om lagunhamnens forna funktion som går tillbaka före 1200-talet.

Vid arbetet är det av största vikt att inte det äldre hamnläget i Lerjan påverkas, samt att massorna från muddringen inte läggs på eller i nära anslutning till förekommande fornlämningar i havet, exempelvis skeppsvrak, skriver länsstyrelsen i sitt yttrande.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här