Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/12

Gästarbetare dog på gård utanför Varberg – lantbrukare döms

Den tragiska händelse hösten 2019 då en rumänsk gästarbetare klämdes till döds på en gård utanför Varberg har nu fått sitt rättsliga efterspel. Hans arbetsgivare döms för arbetsmiljöbrott – men domen har överklagats.

Det var på förmiddagen den 12 september 2019 som polisen larmades till en gård utanför Varberg där en olycka hade skett med en hjullastare. När polispatrullen kommer till platsen finner de en rumänsk gästarbetare död på marken. Hans arbetsgivare, en lokal lantbrukare, har försökt att rädda honom med hjärt- och lungräddning.

Gästarbetaren hade klämts till döds när han tillsammans med lantbrukaren skulle sätta stolpar i marken inför stängslingen av en kohage. Arbetet gick till så att gästarbetaren satte i stolpen i marken och höll den på plats tills dess att lantbrukaren hade positionerat sig rätt med sin hjullastare och fått kontakt med stolpen med sin skopa. Då tutade lantbrukaren med sin tuta, vilket var signalen för att gästarbetaren skulle flytta på sig så att lantbrukaren kunde trycka ned stolpen med hjullastarens skopa.

Men arbetet hade gått snett. På något sätt hade gästarbetaren hamnat under skopan, som hade hamnat över gästarbetaren. Gästarbetaren hade krossats till döds, vilket framgår av obduktionsprotokollet.

”Fynden och omständigheterna talar starkt för att döden orsakats av en olyckshändelse till följd av en annan persons handlande”, skriver läkaren på Rättsmedicinalverket i sin rapport den 15 oktober.

Exakt varför olyckan skedde är inte klarlagt. Lantbrukaren hade vid olyckstillfället inte koll på att gästarbetaren befann sig under skopan. Lantbrukarens uppmärksamhet riktade sig delvis mot ett närliggande träd, som han var orolig att skada med skopan.

”Han backade undan hjullastaren och förstod först då vad som hade inträffat”, heter det i anteckningarna från ett av polisförhören.

Åkte runt till olika företag och privatpersoner

Omständigheterna kring händelsen har utretts både av polisen och av Arbetsmiljöverket.

Det framgår av utredningen att gästarbetaren var inneboende på en hästgård i trakten. Han var bosatt i Sverige sedan flera år tillbaka och arbetade sporadiskt med olika arbetsuppgifter på gårdar. Han hade en fru och en dotter kvar i Rumänien, gästarbetaren själv fyllde 52 år den aktuella dagen.

”Han åkte runt till olika företag och privatpersoner och hörde sig för efter arbete. [Gästarbetaren] kom för första gången till [lantbrukaren] för cirka två år sedan och bad om arbete. [Gästarbetaren] kom och gick sedan dess. Han arbetade på gården när det fanns arbete han kunde utföra, stolpsättning och renovering av stängsel hade han utfört flera gånger tidigare”, skriver Arbetsmiljöverket.

Gästarbetaren har däremot inte varit anställd hos lantbrukaren, vilket lantbrukaren själv påpekar i ett förhör med polisen.

”[Lantbrukaren] har även synpunkter på att det i gärningsbeskrivningen står att målsäganden var anställd eller inhyrd. Han menar att det inte fanns något anställningsförhållande utan att målsäganden var en person som kom och hjälpte till lite då och då”, heter det i förundersökningen.

”[Gästarbetaren] fick betalt per timme, pengar insatt på sitt konto. Inga anställningsavtal. De avtalade vad han skulle göra och han fick betalt därefter”, heter det i Arbetsmiljöverkets protokoll.

Domen överklagas

Efter händelsen åtalades lantbrukaren för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död. Målet avgjordes nyligen vid Varbergs tingsrätt med fällande dom för lantbrukaren. Men domen har överklagats.

Tingsrätten anser att lantbrukaren genom sin oaktsamhet har orsakat gästarbetarens död: ”Tingsrätten anser att utredningen i målet är tillräcklig för att det ska anses klarlagt att den använda arbetsmetoden i kombination med att [lantbrukaren] inte förvissat sig om att [gästarbetaren] befann sig på betryggande avstånd från skopans kraftfulla rörelse utgjort orsaken till den olycka som resulterade i [gästarbetarens] död. Förhållandena har varit sådana att [lantbrukaren] haft anledning att vid sitt handlande ta risken för den dödliga utgången i sin beräkning”, heter det i domskälen.

Men en av nämndemännen är skiljaktig och anser att lantbrukaren borde frias: ”[Lantbrukaren] har inte varit oaktsam då han vidtagit de säkerhetsåtgärder som rimligen kunde krävas av honom. Vidare är arbetsmetoden i sig vanligt förekommande och används frekvent inom olika branscher”, anser han.

Detta stämmer också överens med den uppfattning som lantbrukarens försvarare, advokaten Gunilla Johansson, har i sitt överklagande till hovrätten.

– Vi anser att tingsrätten har missuppfattat saken. Arbetsmomentet var avklarat när olyckan skedde. [Lantbrukaren] hade tutat och [gästarbetaren] hade flyttat på sig. Varför han sedan hamnade under skopan vet ingen, säger hon.

– Arbetsmetoden är den som används ute på landet, det är så här man gör helt enkelt, menar hon.

Men det resonemanget köper inte åklagaren i målet, vice chefsåklagaren Jörgen Lindberg på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg.

– Det har varit tydligt vem som är arbetsgivare och vem som är arbetstagare. Sedan har försvaret invändningen att detta är en arbetsmetod som används mycket, och så kanske det är. Men jag har i det här fallet lutat mig mycket mot att människor alls inte ska vara i närheten av tunga maskiner på det här sättet, säger han.

Av samma åsikt är Varbergs tingsrätt, som anser att det framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrifter att arbetande till fots inte ska kunna komma in på ett område där en hjullastare är i gång. Tingsrätten anser också att det är utrett att det finns andra arbetsmetoder som man hade kunnat använda i stället.

Anhöriga får skadestånd på 30 000 kronor

Tingsrätten dömer lantbrukaren till villkorlig dom och 60 dagsböter á 250 kronor. Han ska också betala skadestånd till den dödes hustru och dotter i Rumänien, dessa tilldöms ett skadestånd på 30 000 kronor vardera.

Utöver detta ska lantbrukaren betala vissa rättegångskostnader och en avgift till brottsofferfonden.

Advokaten Linnea Bonde på advokatbyrån Anna Heurlin i Varberg har varit målsägarbiträde för gästarbetarens anhöriga under rättsprocessen. Hon berättar att hon har haft mycket kontakt med dem, men att de befunnit sig i Rumänien hela tiden.

– Vi har haft åtskilliga samtal. Det har varit uppslitande för dem och de vill bara lägga det här bakom sig nu. De vill inte uttala sig i medierna, säger hon.

Det finns en detalj i domen från Varbergs tingsrätt om de anhöriga, nämligen att de inte ska ha fått full information om det inträffade förrän ett år efter händelsen.

”De fick först efter ett år närmare information kring olyckan och vad som hade hänt gästarbetaren], varvid processen med att bearbeta hans bortgång började om. De har vidare i viss utsträckning varit beroende av [gästarbetarens] inkomst”, heter det i domen.

– Ja, det stämmer att de inte anser att de fått full inblick i händelsen förrän ett år efteråt. Varför det har blivit så vill jag inte spekulera i, säger Linnea Bonde.

Vad anser ni om domen och skadeståndet på 30 000 kronor?

– Vi är nöjda med att arbetsgivaren har dömts.

Och skadeståndet på 30 000 kronor?

– Det är ett normalt skadeståndsbelopp i fall som dessa.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här