Fyrstrandsbyns fjärde etapp får grönt ljus

Etikhus fortsatta byggnation på Norra Näs får grönt ljus i en färsk dom i mark- och miljödomstolen.