Förvirrad debatt i fullmäktige om förstelärartjänster

Gerhard Eriksson (V) föreslog i en motion att enbart skolor med lägre måluppfyllelse ska tilldelas förstelärartjänster. Det blev en förvirrad debatt i fullmäktige.