Förslag: En skidtunnel vid Strandpromenaden

En skidtunnel genom Hästhagabergen och cykelstråk på gamla banvallen i stället för på Strandpromenaden – det vill arkitektbröderna Hedelin se när järnvägsspåret försvinner genom Varberg.