Förskolläraren anställd i annan kommun trots varningen

Den förskollärare som nyligen fick en varning efter kränkningar på en förskola i Varberg jobbar nu på en förskola i en annan kommun. Totalt fyra legitimerade lärare med kopplingar till Varberg har granskats av Skolinspektionen och Lärarnas ansvarsnämnd sedan 2012. I tre av fallen har lärarna – trots larm om olämpligt beteende – fått nya uppdrag i skolans värld.