Kommunalrådet Ann-Charlotte Stenkil (M) och kommunens näringslivsdiretör Martin Andersson var båda väldigt glada över SKR:s mätning.
Kommunalrådet Ann-Charlotte Stenkil (M) och kommunens näringslivsdiretör Martin Andersson var båda väldigt glada över SKR:s mätning. Bild: Arkiv

Företagarna allt nöjdare med kommunens service

För tredje året i rad förbättrar sig Varbergs kommun i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) mätning vad gäller företagsservice och är nu bäst i Halland. Framförallt är det handläggningen av bygglov som har förbättrats.

ANNONS
LocationVarberg||

I SKR:s senaste mätning över företagens nöjdhet med kommunernas service får Varbergs kommun 74 poäng. Det är två poäng bättre än förra året och i och med det tar de över första platsen i Halland.

– Det har varit ett målinriktad servicearbete som nu ger resultat och det i en tid när det har varit ett oerhört tryck på våra samhällsbyggande avdelningar, säger Martin Andersson som är näringslivsdirektör i Varbergs kommun.

Undersökningen mäter företagens nöjdhet på sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Det är främst inom bygglov som Varberg har tagit kliv. Där har man gått från 63 poäng till 69.

ANNONS

– Där har vi förflyttat oss ordentligt. Handläggningsprocessen har blivit snabbare och tydligare. Stadsbyggnadskontoret har gjort ett jättebra jobb, säger Martin Andersson som poängterar att det har varit viktigt att ha politiken i ryggen kring det här arbetet.

Och även politikerna är glada över årets resultat som redovisas i mätningen.

– Ett gott företagsklimat är viktigt för hela Varbergs utveckling. Ett av de övergripande målen i kommunen är ”Livskraftigt näringsliv”, vi har jobbat målmedvetet med det i flera år och glädjande nog förbättrar vi oss lite hela tiden, säger kommunalrådet Ann-Charlotte Stenkil (M).

Fakta: SKR:s mätning av företagsklimat i Varberg

Bygglov: 69

Markupplåtelse: 69

Miljö- och hälsoskydd: 73

Livsmedelskontroll: 77

Serveringstillstånd: 83

Totalt: 74

Hallandstoppen

Varberg 74

Falkenberg 73

Laholm 73

Halmstad 72

Kungsbacka 66

70 eller högre är ett väldigt bra resultat, 62-69 är godkänt och lägre än 62 är underkänt.

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner

ANNONS