Kommunens samhällsutvecklingschef Jan Malmgren var med på fastighetsföretagens möte på Stadshotellet på torsdagskvällen. Bild: Malin Strandberg
Kommunens samhällsutvecklingschef Jan Malmgren var med på fastighetsföretagens möte på Stadshotellet på torsdagskvällen. Bild: Malin Strandberg

Företagarkritik mot kommunens sätt att arbeta

Detta kan hända om kommunen inte gör något åt de långa handläggningstiderna.

ANNONS
|

Fastighetsföretagare har fått nog – det tar alldeles för lång tid att få igenom ett byggprojekt hos kommunen. Risken är att företagen väljer att satsa i andra kommuner.

Klimatet för fastighetsföretagarna i Varberg har sett ljusare dagar. En av de viktigaste orsakerna till missnöjet är att de kommunala handläggningstiderna befinner sig i fritt fall.

–Jag är kritisk till de långa handläggningstiderna. Kommunen borde ändra sitt arbetssätt, säger Per Arbin, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna Varberg.

Han fortsätter:

–Fastighetsägare är entreprenörer och vill dra igång projekt snabbt. Tar det flera år kan det i värsta fall vara för sent för att genomföra en satsning. Det kan vara så att det går i lås i lågkonjunktur.

ANNONS

Årets undersökning av fastighetsföretagarklimatet i Varberg visar på ett stort missnöje när det kommer till plan- och byggärenden. De har också visat sig att företagarna upplever att det är svårt att få fram information hur det går i ett ärende.

–Det här är anmärkningsvärt och något som borde tas på allvar. Det finns kommuner som bygger mer än Varberg och har kortare tider, säger ansvarig utredare David Björnberg.

Björnberg har sammanställt rapporten som presenterades på ett möte på Stadshotellet på torsdagskvällen. Enligt kommunens samhällsutvecklingschef Jan Malmgren är de långa handläggningstiderna deras största brist.

–Det är tufft med kompetensförsörjningen inom samhällsbyggnadsområdet i hela landet. Det är inte lätt att få hit kompetensen. Det är många kommuner som slåss om personal, säger Malmgren.

Hur ska ni göra för att förändra ert arbetssätt?

–Vi har fått en byggbonus från regeringen på elva miljoner kronor och då kan vi satsa på bland annat stadsbyggnadskontoret. Vi trycker på snabbhet, kommunikation och på att förkorta handläggningstiderna.

För att förbättra kommunikationen har två personer anställts på bygglovsavdelningen. De har till uppgift att sköta den första mottagningen av ärendet och då avlasta handläggare.

–Det ska tydligöra för den som söker. Det är ett problem med att handlingar inte är kompleta, säger Jan Malmgren.

ANNONS

Vad finns det för risker om kommunen inte agerar?

–Att Varberg går miste om viktiga projekt. Eller att projekten genomförs i andra kommuner. I Halmstad växer det också så det knakar, men de har lyckats öka kundnöjdheten, säger Per Arbin.

Årets undersökning av fastighetsföretagarklimatet i Varberg

Fastighetsägarna har sedan år 2006 kontinuerligt låtit Demoskop mäta hur det står till med fastighetsföretagar- klimatet i 20 kommuner.

Jämfört med förra året har Varbergs företagsklimat försämrats kraftigt och det sammanvägda fastighetsföretagarindexet minskar från 102 till 88. Det är den sämsta noteringen sedan undersökningen startades år 2006.

En av de viktigaste orsakerna till försämringen är att de kommunala handläggningstiderna befinner sig i fritt fall. Missnöjet har nästan fördubblats sedan år 2013 och årets notering är den absolut sämsta sedan undersökningen startade.

Källa: Fastighetsägarna GFR

ANNONS