Förbud mot böneutrop i Varberg splittrade SD

Den förre SD-ledamoten och politiske vilden Andreas Feymarks motion om att förbjuda böneutrop i Varberg gav upphov till en kort men intensiv debatt i fullmäktige. Två av SD-ledamöterna hade helt motsatta åsikter – där en röstade för och den andra emot.