Fogdevägens äldreboende i Tvååker hotat på nytt

Fogdevägens äldreboende i Tvååker riskerar på nytt att läggas ner. Därmed kan socialnämnden göra en besparing på 10,3 miljoner kronor om året.
– Det är hundra miljoner på tio år, pengar som kan komma annan verksamhet tillgodo, säger Sven Andersson (M), socialnämndens ordförande.