Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Flygplatsen ingen fara för fågellivet

Under nästan 80 års flygverksamhet på Getterön har fåglarna vant sig. Den slutsatsen dras i en utredning som Varbergs kommun låtit göra på länsstyrelsens begäran.

Alldeles vid Varbergs flygplats ligger Getteröns naturreservat, ett Natura 2000-område med stor betydelse för de flyttfåglar som rastar där under vår och höst, liksom för det ovanligt stora antal fåglar som häckar där.

På flygplatsen får det äga rum maximalt 8 500 flygrörelser, det vill säga starter eller landningar, per år.

I februari förra året förelade Länsstyrelsen i Hallands län för Hamn- och gatunämnden i Varbergs kommun att senast den sista oktober ansöka om dispens mot artskyddsförordningen för vissa delar av verksamheten vid flygplatsen. Man krävde också att kommunen skulle göra en utredning hur flygverksamheten påverkar fågellivet på Getterön, en utredning som nu inlämnats till länsstyrelsen, en dag innan tiden gick ut den 31 december.

I utredningens bedömning kommer man fram till att bevarandemålen för området inte påverkas negativt av flygplatsen och att den inte heller utgör någon "beaktansvärd" risk för skyddade arter. Man konstaterar att större aktiviteter på flygplatsen som rensning, dikning och gräsklippning av start- och landningsbanorna görs efter samråd med Getteröns Naturrum och Länsstyrelsen för att undvika påverkan på fågellivet.

Dessutom:

"Verksamheten har pågått sedan 1937. Fågellivet kan antas ha anpassat sig till det buller och rörelser som sker i samband med start- och landning."

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här