Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Flera otydligheter i domen är grund för kommunen att överklaga

Efter att överklagan av mark- och miljödomstolens dom nu är inlämnad kommer kommunen att finjustera sina argument.
– Vi har inte haft så lång tid på oss, bara tre veckor, säger kommunjurist Lisa Holmdahl Pedersen.

Hon har skrivit det tjänsteutlåtande som ligger till grund för beslutet som togs i kommunstyrelsen i torsdags om att överklaga mark- och miljödomstolens dom om upphävande av detaljplanen för Västerport. Det som händer nu är att kommunen ansöker om prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen.

– Vi respekterar domen men ser att det finns utrymme för överklagan. Vi anser att den dom som är tagen ger utrymme för argumentation, säger Lisa Holmdahl Pedersen.

Som sakkunnig tjänsteman på kommunen är hon enig med kommunpolitikerna om beslutet att överklaga domen.

– När vi tittar på det utifrån ett tjänsteperspektiv ser vi att det finns möjlighet att göra andra bedömningar än dem som gjorts av mark- och miljödomstolen. Därför är det värt att klaga, säger Lisa Holmdahl Pedersen.

Efter att domen föll i mark- och miljödomstolen i början av maj har politiker och tjänstemän i Varberg diskuterat fortsatt väg framåt. Frågan om att överklaga eller inte var inte självklar.

Politiker och tjänstemän överens

Om kommunen inte hade överklagat hade domen vunnit laga kraft och området i hamnen stått utan ny detaljplan. Efter överklagan är det nu upp till Mark- och miljööverdomstolen att besluta om ärendet ska tas upp igen eller inte.

När nu politiker och tjänstemän är överens är det några punkter där man anser att det finns utrymme för argumentation.

– I domen hävdar domstolen att vi inte har följt översiktsplanen. Domstolen säger att avvikelser har gjorts. Men kommunen har i sitt arbete arbetat utifrån att vi följer översiktsplanen.

Kommunjuristen ser också otydligheter i domstolens slutsats om markanvändning i den västligaste delen av området.

– I domen står det att det fortsatt ska vara hamnverksamhet och inte stadsbebyggelse där. Man skriver också att bebyggelsens skala och karaktär väsentligt skiljer sig från det som kännetecknar stadsbilden i Varberg men beskriver inte vad den stadsbilden består i, säger Lisa Holmdahl Pedersen.

Olika syn på bebyggelse

Det senare argumentet innebär att kommunen därmed har avvikit från översiktsplanen och formellt gjort fel, något som kommunjuristen menar inte är fallet. Det finns andra sätt att se på saken, menar hon.

– Hotellet kritiseras men det är också andra argument som tas upp i domen som skäl för upphävandet av detaljplanen. I domen står det till exempel också att vattennära bebyggelse är ett brott mot bebyggelsemönstret i Varberg.

Hon ser vägledning för kommunen som en anledning till överklagan.

– Det ger oss större tydlighet för otydlighet innebär stora konsekvenser för oss. Vi söker tydlighet och vägledning annars är det svårt för oss att veta vad vi ska förhålla oss till. Vi fortsätter att värdera frågorna, säger Lisa Holmdahl Pedersen.

Hur ser du på möjligheter att för kommunen att beviljas prövningstillstånd?

– Det är svårt uttala sig om. Vi hoppas ju på det.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här