Flera frågetecken när vårdjätte fick tillstånd

Vårdjätten Norlandia har fått ett ”preliminärt godkännande” att starta förskola i Varberg. Men omständigheterna kring beslutet ifrågasätts starkt av lokale skolpolitikern Gerhard Eriksson (V).