Flera boenden nu drabbade inom äldreomsorgen

Smittspridningen accelererar nu i Varberg och även bland de äldre i befolkningen. I nuläget finns tolv fall av coronasmitta inom omsorgsverksamheterna.

ANNONS
|

Varbergs kommuns socialchef Anna-Lena Sellergren tvingas nu konstatera att coronasmittan återigen sprider sig inom äldreomsorgen.

– I dagsläget har vi tolv smittade inom verksamheterna. Tio är på särskilda boenden och två inom hemtjänst. Det rör sig om fler än ett drabbat boende, säger Sellergren.

Hon menar att kommunen är betydligt bättre rustad nu än under vårens smittspridning.

– Vi har upparbetade rutiner och samlat vår skyddsutrustning. Vi är mycket snabbare nu med provtagning, smittspårning och kohortvård, säger hon.

Sellergren menar att smittspridningen inom omsorgen följer mönstret i det övriga samhället och att det inte går att peka ut några särskilda misstag från kommunens sida som gör att smittan kommer in på äldreboendena.

ANNONS

Men hon berättar också att kommunen kommer framåt med sin egen analys av hanteringen av pandemin och att det dessutom kommer att genomföras en extern utvärdering av hur socialförvaltningens stabsarbete har fungerat.

Kommunen är fortsatt återhållsam med detaljer kring spridningen. Sellergren vill inte berätta vilka boenden som är drabbade av smittan, och inte heller det exakta antalet boenden det rör sig om.

– Vi tänker inte ge ut information på ett sådant sätt att det kan bli utpekande för våra kunder och jag upplever att vi har laglig rätt att agera på det sättet, säger hon.

Är omsorgsverksamheterna i Varberg hårdare drabbade än kommunerna runtomkring och i så fall varför?

– Man kan konstatera att Varberg som kommun procentuellt sätt haft fler smittade och att det återspeglas i våra verksamheter. Det är svårt att veta varför Varberg har haft så många smittade, säger Sellergren.

Under måndagseftermiddagen höll kommundirektören ett ledningsmöte tillsammans med de olika förvaltningscheferna med anledning av smittspridningsläget.

– Vi konstaterade att det sannolikt kommer att införas lokala råd i Halland också. Förvaltningscheferna har fått i uppgift att lämna ett underlag till mig för hur vi ska hantera det och vilka åtgärder vi kan göra. Socialförvaltningen går upp i stabsläge under tisdagen för att ha större beredskap att hantera situationen. Men vi har inte fattat beslut ännu om några åtgärder inom verksamheten gentemot kommuninvånarna, säger kommunchefen Carl Bartler.

ANNONS
ANNONS