Fick annan patients läkarintyg på posten

Kvinnohälsovården i Varberg skickade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient via posten till fel person och har nu JO-anmälts. I ett yttrande till Justitieombudsmannen bekräftar regionstyrelsen händelsen och uttrycker att de ser allvarligt på det inträffade och utlovar förbättrade rutiner.