KLASSISK BORG FRÅN BÖRJAN. För tre år sedan kartlade arkeologerna Anders Håkansson och Gertie Eriksson murresterna på övre borggården. Nu har murbruket daterats med kol-14-metoden. Resultatet blev en överraskning: Varbergs fästning var en klassisk ringmursborg redan i slutet av 1200-talet!
KLASSISK BORG FRÅN BÖRJAN. För tre år sedan kartlade arkeologerna Anders Håkansson och Gertie Eriksson murresterna på övre borggården. Nu har murbruket daterats med kol-14-metoden. Resultatet blev en överraskning: Varbergs fästning var en klassisk ringmursborg redan i slutet av 1200-talet!

Fästningens historia måste skrivas om

Nu får Varbergs fästnings äldsta historia skrivas om. – Fästningen byggdes som en klassisk borg redan från början, säger Anders Håkansson, arkeolog vid Kulturmiljö Halland.

ANNONS
|

Varberg.

Vid grävningar för fjärrvärmeanslutning 2006 framträdde äldre grundmurar under ytan på den övre borggården.

– De är lämningar efter en raserad stenbyggnad av storleken 24 gånger 13 meter. Byggnaden var föregångare till det så kallade kungshuset: dagens västra länga mot havet. Troligen var den en riddarsalsbyggnad avsedd för representation och officiella möten, säger Anders Håkansson.

I samband med grävningarna kunde byggnadens ålder inte fastställas. Av murarnas karaktär att döma var de från 1300-talet – kanske rent av från 1400-talet.

En kol-14-analys gav ett helt annat resultat.

– Kol-14 är en metod som används flitigt inom arkeologin. Trä som brunnit i äldre tider kan tidsbestämmas med stor noggrannhet med den metoden. Det nya är att även äldre murbruk kan åldersbestämmas med samma metod, säger Anders Håkansson.

ANNONS

Analysmetoden är komplicerad. Den har utvecklats och förfinats vid Åbo akademi i Finland – den enda institutionen i världen som utför dateringar av murbruk.

Bruk från de undersökta murarna i Varberg skickades till Åbo. Kol-14-analysen visade att materialet är från perioden 1265 – 1290.

– Resultatet stämmer något så när överens med vad Albert Sandklef på sin tid kom fram till: att Varbergs slott uppfördes 1287 – 1300 av greve Jacob av Halland, säger Anders Håkansson.

Men först nu har fästningens ålder kunnat fastställas med säkerhet. Det har också visat sig att den norra byggnaden (som innehåller museireceptionen), försvarsmuren mot havet och södra längan med Eskils källare inte var det enda som ursprungligen byggdes, som man hittills trott.

Nej, redan i slutet av 1200-talet uppfördes Varbergs slott och fäste som en klassisk ringmursborg! Anläggningen bestod av stora stenbyggnader: bostadshus, riddarsalar, ekonomibyggnader och höga torn – allt omgärdat av en ringmur.

Resultatet motsäger vad äldre forskning kommit fram till: att borgbebyggelsen utvecklades gradvis under medeltidens gång.

– De undersökta murarna från borggården avslöjar en ännu större och starkare befästning är vad som hittills varit känt om borgens äldsta tid, säger Anders Håkansson.

Under borggårdens yta döljer sig ännu fler hemligheter.

ANNONS

– Jag gräver gärna fram mer om fästningens historia, säger Anders Håkansson.

ANNONS