Fastighetsägarna vill höja hyran med 12 procent – förhandlingarna inleds

Nu inleds hyresförhandlingarna om nästa års hyror i Varberg. Fastighetsägarna yrkar på 12 procents höjning. Hyresgästföreningen anser att 6 procent är mer rimligt.