Få äldre ungdomar går till fritidsgård

Knappt en av tio i årskurs åtta och i tvåan på gymnasiet besöker ungdomsgårdar, enligt en enkätundersökning. Det är dock inget som oroar Anna Nilsson, enhetschef för kommunens ungdomsgårdar.
– De som verkligen behöver verksamheten söker sig hit, säger hon.