Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Färre p-platser föreslås - men ingen tror på det

Färre parkeringsplatser föreslås i ett nytt strategidokument – men det verkar inte som att något av kommunalråden kommer driva på för en sådan utveckling. ”Gärna en låg parkeringsnorm men det måste fungera i verkligheten”, säger Stenkil (M).

Den nya parkeringsstrategin skulle utreda ett införande av parkeringsavgifter. Men i höstas drog den styrande majoriteten tillbaka det utredningsuppdraget.

Socialdemokraterna var kritiska. Om inte avgifter ska finansiera utbyggnaden av parkeringshus behöver kommunen göra det med skattepengar – och de ska inte användas åt bilar utan åt vård, skola och omsorg, var argumentet.

Alliansen menade att p-avgifter skulle vara spiken i kistan för centrumhandeln, men uteslöt inte avgifter i framtiden. "Det kommer troligen en p-avgift på sikt, men inte de närmaste åren”, sa kommunalrådet Ann-Charlotte Stenkil (M).

Nu är förslaget till parkeringsstrategi klart och det har nyligen gått ut på samråd. Samrådet pågår till den 3 september. Syftet med strategin är att underlätta för stadsplaneringen.

Sedan tidigare har kommunens trafikstrategi bestämt att medborgarna i första hand ska gå, i andra hand cykla, i tredje hand åka bussen och först som sista alternativ ta bilen. Detta är i alla fall vad som ska prägla kommunens planering.

Men så var det den lilla detaljen med verkligheten. Vi ska återkomma till den.

Fler och bättre parkeringsplatser för cyklar

Förslaget har fokus på Varbergs stad. Så vad innehåller det? Jo, varma ord om att cykling ska främjas genom bra parkeringsmöjligheter. Den som bygger ett hus kan tvingas fixa fler p-platser för cyklar än i dag.

Den berömda söktrafiken – där bilister kör runt runt runt i letandet efter en p-plats – ska beivras. Det gäller att få bilisterna att hitta till de 1200 platserna i p-husen.

P-platserna längs gatorna i stadskärnan ska ha korta p-tider så att snabba ärenden kan utföras. Ett effektivt utnyttjande av marken ska vara en inriktning – det vill säga p-hus i flera plan före stora öppna parkeringsplatser.

Strategin önskar fler bilpooler, fler laddstolpar för elbilar och möjlighet för byggare att friköpa sig från kravet att bygga p-platser genom att köpa in sig i bilpooler och cykelpooler som används gemensamt av grannar i flera kvarter.

Hur många parkeringsplatser ska byggas?

Spännande grejer kanske, men den heta potatisen finns inte minst i parkeringsnormen. När en fastighetsägare bygger ett hus måste ett visst antal p-platser ordnas utifrån denna norm. Bland byggare brukar en låg p-norm vara eftersträvansvärd – en hög p-norm kan tvinga fram underjordiska garage eller parkeringsplatser i markplan och det är dyrt.

I förslaget till parkeringsstrategin står det att "en ny flexibel parkeringsnorm som möjliggör en successiv sänkning av det befintliga parkeringstalet ska arbetas fram".

Dokumentet påminner också om verkligheten: I en resevaneundersökning från 2014 gjordes 47 procent av resorna i Varbergs stad med bil. Enligt Statistiska Centralbyrån har bilinnehavet i stan ökat med 19 procent de senaste tio åren – trots att befolkningen bara ökat med 11 procent.

Verkligheten ska styra

Just detta nämner också alla tre kommunalråden när de pratar om strategin.

– Det är viktigt att vi inte är naiva och tror att det finns färre bilar än det gör. Vi kan inte tro att det är 0,3 bilar per lägenhet om det är 0,8. Det är viktigt att ha en parkeringsnorm som stämmer överens med verkligheten, säger Ann-Charlotte Stenkil (M).

– Man måste ta det här i rätt ordning och utveckla en mobilitet där det är fördelaktigt att åka kollektivt och cykla, framförallt om man bor i stan eller i närheten av den. Ju bättre vi lyckas med det desto mindre kommer behovet vara att ha en egen bil. Vi är överens om att inte aktivt sänka p-normen nu, däremot kan man ha särskilda lösningar i vissa byggen, säger Christofer Bergenblock (C).

– Jag vet inte var det här kommer att landa men antalet bilar per hushåll har ju blivit fler de närmaste femton åren. Vi ska inte sänka p-normerna för att byggherrarna vill det, säger Jana Nilsson (S) och fortsätter:

– Jag tycker absolut att vi ska bygga cykelgarage, men jag tror inte att det blir färre bilar för det. En sak skulle göra att det blir färre bilar och det är att det kostar mer att ha bil och att parkera.

När Derome rev sina gamla hus på Krabbes väg och ersatte dem med nya sattes en lägre parkeringsnorm för en del av bygget. En bilpool skulle minska behovet av parkeringsplatser.

– Försöket på Krabbes väg ska följas upp och jag är rädd att det inte riktigt fungerat. Det har kommit klagomål från grannar om massa bilar längs gatorna, säger Ann-Charlotte Stenkil.

Cyklar unga vuxna?

Även ungdomslägenheterna som just nu byggs på Kvarnliden (den gamla trekantiga grusparkeringen vid Rosenfred) undantas från parkeringsnormen, i experimentsyfte.

LÄS MER: P-platserna diskuterades när byggavtal klubbades

– Det blir många fler parkeringsplatser för cyklar där än vanligtvis. Vi tror ju inte att de som kommer bo där kommer ha bil i så hög utsträckning, men vi får se om det antagandet stämmer, säger Stenkil.

– Det är ungdomslägenheter och extremt nära stadskärnan – det finns anledning att tro att man kommer ha färre bilar där. Men vi får se. Jag tror att vi på längre sikt kommer kunna sänka p-normen, men vi är inte där än, säger Bergenblock.

Jana Nilsson (S) Bild: Annika Karlbom
Jana Nilsson (S) Bild: Annika Karlbom

– Jag tycker man ska vara väldigt försiktig med att sänka p-normen. Först måste man bevisa att det inte finns bilar, säger Jana Nilsson och pratar om att Varberg inte är Stockholm, Göteborg eller Malmö "där det finns kollektivtrafik mitt utanför dörren".

Men varför kommer detta upp då över huvud taget?

– Jag upplever att det finns ett starkt tryck från tjänstemän och andra och att sänkta p-normer har blivit en miljöfråga. Man kopplar ihop det med bilpooler och cyklar – och det kan man absolut jobba med. Men jag köper inte att man ska sänka p-normen och att kommuninvånarna sedan ska betala för det i parkeringshus.

Rättelse: I en tidigare version av artikeln påstods att bygget av de gulsvarta husen på Stures Bröd-tomten gavs lägre p-norm. Den uppgiften stämmer inte och är borttagen från artikeln. De gulsvarta husen följer den vanliga p-normen.

LÄS MER: Det blir ingen p-avgift: Handeln glad – S kritiskt

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här