Ett steg närmare ny livsmedelsbutik i Varberg – färsk rapport visar tänkbara platser

En ny rapport visar vilka nio platser i Varberg som passar bäst för en ny livsmedelsetablering. Konsulterna som tagit fram rapporten har tittat på utbud och tillgänglighet och konstaterar samtidigt att konkurrensen på den lokala livsmedelsmarknaden är för svag.