Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Ett fjärrvärmeavbrott i veckan – tusentals av Varberg Energis kunder har drabbats

Under 2020 var det ovanligt många avbrott på fjärrvärmen och 40 300 av Varberg Energis kunder drabbades av stoppen. Hittills i år har det varit ett avbrott nästan varje vecka – stopp som har berört drygt 9 000 kunder.

Från den 3 februari till och med den 21 april har det varit 18 avbrott på fjärrvärmen. Två av avbrotten var planerade eftersom nya kunder skulle kopplas in, men resterande avbrott har varit oplanerade. Varberg Energi uppger bland annat att tekniska problem, haveri på teknisk utrustning, elavbrott och läckage på ledningen ligger bakom de oplanerade stoppen.

Är det ovanligt många stopp i år?

– Nej det är det inte, men fler än vad vi kan önska i förhållande till vår ambitionsnivå, säger Karin Hallström, affärsområdeschef Energi.

Vad gör ni för att antalet oplanerade stopp ska minska?

– För att minimera antalet oplanerade avbrott, både i antal och tid, arbetar vi ständigt med förbättringar i verksamheten, till exempel med kompetensutveckling både för driftpersonal och ingenjörer. Händelser analyseras och åtgärder vidtas därefter. Vårt fokus ligger på leverans till våra kunder.

Ovanligt många avbrott på fjärrvärmen 2020

Enligt Karin Hallström är 2020 ett år som sticker ut sett till mängden avbrott. Totalt var det 46 stopp varav 32 i det centrala nätet. Sammanlagt under året påverkades 40 300 kunder i de fyra separata näten (centrala Varberg, Bua, Tvååker och Veddige). Anledningen till en stor del av stoppen var en uppgradering av styrsystemet i det centrala nätet. Ett arbete som, enligt Hallström, bidrog till en del barnsjukdomar.

Fjärrvärmen kommer till stor del från Södra Cell Värö i form av restvärme och i Varberg Energis senaste årsredovisning står det ”stabiliteten i restvärmeleveransen från Södra Cell Värö är fortsatt svajig, med många oplanerade stopp.” Enligt Karin Hallström påverkar dock avbrotten inga kunder utan endast driftpersonalen.

Hur länge har leveransen från Södra Cell Värö varit svajig?

– Sedan de byggde ut fabriken har leveransen varit svajig, men en del barnsjukdomar har byggts bort under åren. Under 2021 har leveransen varit stabil.

Hur arbetar ni för att förhindra den typen av stopp?

– Samarbetet med Södra är välfungerande och vi hjälps gemensamt åt för att säkra leveransen till abonnenterna i vårt centrala nät. Vi har till exempel gemensamt arbetat fram en rutin med Värö, så att vi pratar samma språk när det uppstår ett problem, säger Karin Hallström.

Oplanerade fjärrvärmeavbrott 2021:

2021-02-03: 64 abonnenter berördes i Tvååker

2021-02-09: 91 abonnenter berördes i Bua

2021-02-11: 2 046 abonnenter berördes i Varberg, Bläshammar, Kärradal, Tångaberg,Träslövsläge

2021-02-22: 91 abonnenter berördes i Bua

2021-03-09: 2 046 abonnenter berördes i Varberg, Bläshammar, Kärradal, Tångaberg

2021-03-10: 91 abonnenter berördes i Bua

2021-03-12: 64 abonnenter berördes i Tvååker

2021-03-13: 91 abonnenter berördes i Bua

2021-03-14: 91 abonnenter berördes i Bua

2021-03-26: 0 abonnenter berördes i Bua

2021-04-01: 0 abonnenter berördes i Bua

2021-04-02: Hela fjärrvärmenätet (2 046 abonnenter)

2021-04-04: 64 abonnenter berördes i Tvååker

2021-04-18: 2 046 abonnenter berördes i centrala Varberg

2021-04-21: 0 abonnenter berördes i centrala Varberg. (enligt driftinformationen på bolagets hemsida ska 500 kunder ha varit drabbade)

2021-04-21: 76 abonnenter berördes i Breared

Källa: Varberg Energi

Fler nyheter om Varberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här