Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Svunna tider. Kulturmiljön som visar det gamla mötet mellan stad och landsbygd försvinner med den nya bebyggelsen, enligt Kulturmiljö Halland.

Ett förlorat område anser Kulturmiljö Halland

Karaktären är redan förstörd så ett till högre hus mer eller mindre har ingen större betydelse. Det anser Kulturmiljö Halland som tycks ha gett upp området runt kvarnen på Söder.

I dag finns en gammal villa där Bandholtzgatan möter Södra vägen. Bredvid villan finns en fotbollsplan och omedelbart i närheten står väderkvarnen, byggd på 1880-talet.

Läs också: Iden om kvarnen som dominerande byggnad överges

Om kommunen får som den vill ska fotbollsplanen och den intilliggande gamla villan ge plats för femvåningshus med upp emot 50 lägenheter.

Grannar har tagit strid mot de planerna och ärendet väntar nu på avgörande i mark- och miljödomstolen.

I den norra delen av kvarteret pågår byggnation av ett femvåningshus. Det hus som fanns där tidigare revs i våras.

Sedan en tid tillbaka pågår även förberedelser för byggande av flerbostadshus på samma tomt som kvarnen, det vill säga Ryttaren 16. Ett förslag till ny detaljplan, som möjliggör byggandet av ett fyravåningshus med tolv lägenheter, har ställts ut under sommaren.

Förtätningen anses lämplig eftersom den sker i ett centrumnära läge och på en plats där det är nära till kollektivtrafik.

Men förtätningen och alla de nya bostäderna har sitt pris. Länsstyrelsen beklagar att kvarnen med den här byggnationen kommer att bli avskärmad från den omkringliggande bebyggelsen.

Kulturmiljö Halland var kritiska till förtätningen redan när grannfastigheterna diskuterades. Kulturmiljö Halland menar att kvarteret Ryttaren har en sammanhållen kulturmiljö som visar en äldre epok i stadens historia. Här kan man se mötet mellan stad och landsbygd.

”Då den kommunala planeringen nu möjliggjort en exploatering av större mått i kvarterets norra del är detta sammanhang splittrat”, skriver Kulturmiljö Halland och fortsätter:

”Den föreslagna byggnaden är för hög och kommer skymma kvarnen och siktlinjerna mot denna. Då resterande kvarter redan planlagts för byggnader med för hög höjd medför det dock knappast någon större effekt om just denna byggnad blir lägre.”

Kultur- och fritidsnämnden är också oroad över att kvarnen kan bli dold och att den tidigare intentionen om att bevara den som en solitär tycks ha övergivits. ”Kanske en studie med lägre nybyggnation bör framtas”, föreslår nämnden.

Bara tre grannar har valt att tycka till om den föreslagna detaljplanen. En granne talar sig varm för kvarnen och den blandade bebyggelsen i området med kvarnen, flerfamiljshus och enfamiljshus – en mix som skapar trivsel och som är värd att bevara, enligt grannen.

De andra grannarna tycker att bygghöjden borde begränsas till tre våningar i det fall tomten ska bebyggas över huvud taget. De befarar en ohållbar trafiksituation och tycker dessutom att kommunen går emot sina tidigare ställningstaganden om bevaranden av kulturmiljöer när man vill tillåta ett så här stort nybygge.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här