Etikhus vinner tävlingen om att få bygga vid Bua hamn

Den omdiskuterade gräsytan vid Bua hamn får snart nytt liv. Etikhus står som vinnare i markanvisningstävlingen och planerar för 78 bostäder i varierande hustyper samt lokaler för olika verksamheter. Samtidigt blir det en ekonomisk förlustaffär för kommunen.