En ny skolgård tar form

Renoveringen av Vidhögeskolans innemiljö är i princip klar och på skolgården pågår upprustningen för fullt. Ett avslag på tre miljoner kronor i statsbidrag gör däremot att man får bortprioritera utegym, multisportarena och amfiteater.