Elin kritisk till skärpta regler på fritids och förskola

En skärpning av regler kring barnens fritidstider har fått Elin Gustafsson i Varberg att vända sig till Skolinspektionen.
– Skolan går in och reglerar när vi ska ha umgänge med våra barn, vilket de inte har någon laglig grund att göra, säger hon.