Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En elev på en skola i Varbergs kommun har gång på gång utsatts för misshandel och kränkningar. Bilden är en genrebild. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Elev dunkade skolkamrats huvud mot sten

Lars har utsatts för upprepade kränkningar och flera fall av misshandel av en skolkamrat. Hela 16 tillfällen har anmälts till Barn- och elevombudet (BEO). Först i höst ska klassen få stöd av ytterligare en lärare.

Anmälningarna till BEO är registrerade i bokstavsordning.  I slutet av april hade de kommit till bokstaven p. Hela 16 fall har alltså anmälts. Kränkningarna har pågått under två års tid, i förskoleklass och i klass 1 på en kommunal skola i Varbergs kommun.
Enligt anmälaren är det främst en elev, som vi kallar för Nils, som ger sig på eleven Lars. Båda pojkarna heter egentligen något annat. Vid ett tillfälle tog Nils Lars keps och kastade den på marken. Sedan dunkade han Lars huvud mot en sten så att Lars slog i hakan och slog ihop tänderna.

Slutar inte
Vid ett annat tillfälle ville Lars inte följa med klassen på en aktivitet av rädsla för Nils. Vårdnadshavaren skriver i anmälan att lärarna har lovat att kränkningarna inte ska få fortsätta. ”Men det händer om och om igen.”
Lars tipsades om att hålla sig nära lärarna men det var inte så många lärare som följde med och plötsligt blev Lars nedbrottad av Nils. Det svartnade för ögonen på honom.
Skolan har svarat BEO om vilka åtgärder som vidtagits i det aktuella fallet. I svaret skriver skolan att det inte har vidtagits några åtgärder utifrån kränkande behandling utan utifrån bedömningen tillbud.

"Turbulens"
Enligt Malin Ockborn, jurist på Barn- och elevombudet, är det enda som krävs enligt skollagen för att en händelse ska kallas för en kränkning att en elev ska ha upplevt sig kränkt.
"Utifrån skolans bedömning att det finns mycket turbulens i pojkgruppen i klassen har rektor tillsammans med berörda pedagoger, specialpedagog, kurator och skolpsykolog tagit fram en handlingsplan.”
När det gäller händelsen med stenen har det enligt en lärare som ska ha sett händelsen inte ha gått till så som det beskrivs i anmälan.
Vid flera av tillfällena skriver skolan i sitt svar att händelserna inte varit kränkningar utan ”på skoj”. Bara tre av de 16 fallen, när Lars har känt sig utsatt för kränkande behandling, har anmälts till skolans rektor.

En byts mot två
I sitt yttrande till BEO skriver skolan också att de behov som finns i klassen har inventerats. Till hösten kommer klassen att få tillskott av resurser. I dag har den en ensam obehörig lärare men i augusti får den två behöriga lärare. Den befintliga resurspedagogen kommer att finnas kvar i klassen och få ett tydligare fokuserat uppdrag.
Skolans rektor har inte gått att nå för en kommentar. Grundskolechef Joachim Wadström kan inte uttala sig i det enskilda fallet.
– De elever som behöver få stöd ska få det, både den som kränker och den som känner sig kränkt, säger han.
Just nu inväntar BEO synpunkter från anmälaren kring skolans yttrande. Senast i mitten av juli ska ett beslut fattas i ärendet.
– Vi tar in anmälarens och huvudmannens versioner av det inträffade och gör en objektiv bedömning, säger Malin Ockborn.
Det som undersöks är om skollagen har följts och om kränkningen har anmälts till rektor och huvudman. BEO har möjlighet att förelägga om åtgärder. Kränkningar som inte har utretts kan behöva utredas vidare. Skadestånd kan också utkrävas.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här